HELYSZÍN

Tokaj

Méret

700 m2

Az ingatlan épített és táji környezete vegyes képet mutat, nem jelöli ki egyértelműen az építészeti megközelítés irányát, ezért a tervezéskor egy, a hegyaljai építészeti karakterre mégis csak utalást tevő, de a mai korban való születését egyértelműen magán hordó épület megalkotását tűztük ki feladatul. Hogy egy mai borászat egy technológiával telezsúfolt ipari mivolta ne uralkodjon el teljesen az épület megjelenésén, további feladatok elé állított minket. Épületen belül szeparálni kellett a technológiai és – mivel az új borászattal szemben az is elvárás volt – a vendéglátással kapcsolatos tereket, épületrészeket, a közöttük szükséges átjárás biztosítása mellett. Feladatunk volt továbbá egy olyan formanyelv létrehozása, melyhez majd egy későbbi ütemű fejlesztésnél a panzió épülete is hozzáigazítható.

Az ezen kritériumok mentén tervezett épületünk lapostetős földszint, részben emeletes magastetős kialakítású, egyszerű geometriai elemekből építkező létesítmény. Anyaghasználatában a helyi hagyományokat magán hordozó nyugodt, tömbszerű keresztúri mészkő falat ötvözi a benne termékként előállított bor patináját sugalló, mégis nemes anyagú acéllemezzel, valamint az emelet konzolosan előreugró hófehér hasábja sima textúrájával, mely mint csiszolatlan, éles ásvány tűnik ki az organikus háttérből.

Az épület feltárása az összevont telek két meglévő közútkapcsolatán keresztül történik.

A jobb oldali, fő bejárattal szemben az épület központjában helyezkedik el egy ún. manipulációs, multifunkciós tér, melyen keresztül kapcsolódnak az egyes funkciók egymáshoz. Ezen tér mindig az éppen aktuálisan használt, terhelt funkciót hivatott kiszolgálni, szükség esetén azt kisegíteni. Ezen térből tárható fel az újonnan épített 7 méter fesztávolságú pince. Ezen tér technológiai funkciója mellett kóstolók, egyéb események lebonyolításának háttereként is szolgálhat. Innen nyílik tervszerinti kialakításban a palackos érlelő, a földszinti recepció és teakonyha, a tartálytér, a palackozó és egyéb raktárak.

A bal oldali bejárat az épület bal oldalát tárja fel, innen egyenes úton juttatható be a leszüretelt szőlő a feldolgozó térbe. Innen a válogatott, bogyózott, préselt termék a tartálytérbe kerül, mellyel közvetlen kapcsolata van. Ide kapcsolódnak a személyzeti öltözők, vizesblokkok is.

Az építmény jobb oldalán, szintén a főbejáratból feltárva egy előtérbe érkezünk, mely inkább a vendégek és kereskedelmi partnerek fogadó tere, kapcsolódik hozzá egy személyzeti konyha is. Innen lépcsőn juthatunk az emeleti panoráma borozóba, ahonnan reményeink szerint borkóstolás közben csodás panoráma tárul a Bodrogközre és a Zemplénre. Kialakításra kerültek a vendégek részére vizesblokkok, valamint a vezetőség két irodája is itt helyezkedik el.

A lapostetőkön terv szerinti kialakításban a környezettudatos gondolkodás, valamint a megújuló energiaforrások használatának elkötelezett híveiként déli tájolással napelemeket helyezünk el, amelyek az épület geometriai elrendezése miatt a térszintről nem láthatóak, így hasznos mivoltuk mellett az építészeti minőséget sem befolyásolják.